Hart Academy

Hart Academy is het opleidingsinstituut van Hart advocaten.

Hart Academy organiseert opleidingen en workshops voor advocaten, juristen, compliance officers en financial professionals met een academische achtergrond. Deze opleidingen en workshops kunnen zowel intern als extern plaatsvinden. Alle opleidingen zijn op maat gemaakt.

Hart Academy is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 • In-house workshops

  Hart Academy verzorgt diverse opleidingen en trainingen. Hiertoe behoren zowel wettelijke voorschreven opleidingen (denk aan de Wwft-opleiding voor medewerkers of de Permanente Educatie ingevolge de de Wft).

  De meeste opleidingen bestaan uit een kleine reeks van bijeenkomsten die bedoeld zijn om medewerkers inzicht en praktische handvatten te geven over een bepaald onderwerp of een bepaalde vorm van dienstverlening.

  Korte presentaties zijn uiteraard ook mogelijk. Iedere presentatie wordt zorgvuldig voorbereid waarbij van belang is dat medewerkers zich een concrete voorstelling van zaken kunnen maken wat voor de praktijk van belang is en hoe in de praktijk te handelen.

 • PE-sessies

  Voor raden van bestuur en raden van commissarissen (en ook voor hoger management) worden - al dan niet in de vorm van een PE sessie - presentaties gegeven waarin specifieke onderwerpen worden toegelicht en besproken.

  In goed overleg wordt van te voren het onderwerp vastgesteld en voorbereid.

 • Persoonlijke begeleiding

  Hart Academy biedt de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding en opleiding.

  Persoonlijke begeleiding kan van grote waarde zijn met het oog op een toetsinggesprek of met het oog op het verkrijgen van voldoende zicht op relevante juridische aspecten die tot de portefeuille van de desbetreffende manager of bestuurder behoren.

 • Trainingen

  Wij verzorgen diverse trainingen voor medewerkers die tot doel hebben om hen efficiënter en zorgvuldiger te laten werken. Het verkrijgen van inzicht (dat is meer dan enkel en alleen overdracht van kennis) en het oefenen van de daarvoor benodigde vaardigheden, staan voorop.

  Enkele voorbeelden:

  1. het trainen van medewerkers om nazorggesprekken te kunnen voeren en hoe de uitkomst daarvan zorgvuldig vast te leggen.

  2. het trainen van adviseurs in het schrijven en onderbouwen van een passend advies aan klanten.

  3. het trainen van adviseurs hoe relevante klantinformatie het beste kan worden ingewonnen en hoe de ingewonnen informatie vervolgens het beste kan worden vastgelegd (ken-uw-cliënt beginsel).
 • Wilt u meer informatie?

  Wilt u meer informatie of wilt u een opleiding op maat? U kunt hiervoor mailen naar info@hartadvocaten.nl of bellen met het secretariaat op 020 20 50 720.

  Hart Academy maakt graag voor u een voorstel voor een opleiding of workshop op maat.