Financieel recht voor financials

Vacatures

Advocaat (met enkele jaren ervaring)

NIEUWS EN PUBLICATIES

Over opsporen en klikken
In het deze maand verschenen Handboek Beleggingsondernemingen is een bijdrage van Frank 't Hart opgenomen. De in juli 2016 in werking getreden Marktmisbruikverordening heeft een nieuw klikplichtregime in het leven geroepen dat mede bestaat uit een preventie,- monitoring- en opsporingsplicht. Een kritische kanttekening is dat het de toezichthouder zou sieren om (meer) verantwoording af te leggen over de resultaten die behaald zijn met dit (nieuwe) regime. September 2019

Informatieplicht adviseur
Het hof Arnhem-Leeuwarden kwam in een belangwekkend arrest tot het oordeel dat op een adviseur geen verderstrekkende informatieplicht rust dan op een aanbieder. In de JOR verscheen de annotatie van Frank 't Hart bij dit arrest. In zijn annotatie gaat 't Hart ook in op de plicht van een adviseur om zijn advies zo nodig te onderbouwen (voor een goed begrip van zijn klant). Juni 2019

FD over zorgplicht
Het Financieel Dagblad berichtte op 28 juni over een zaak die is aangespannen tegen Knab. Hart advocaten trad op voor Knab. Aan Knab wordt verweten - kort gezegd - dat deze haar zorgplicht jegens crediteuren tegen een rekeninghouder bij een andere bank, heeft geschonden. Hierdoor was het mogelijk - aldus de curator die de zaak heeft aangespannen - dat gelden van obligatiehouders in Nieuwe Hollandsche Wind aan het verhaal zijn onttrokken. Nieuwe Hollandsche Wind hield een betaalrekening aan bij een andere bank en boekte de aldaar aangehouden gelden over naar Knab. U kunt het artikel hier lezen. Juni 2019

Kredietverlening en nudging
Hart Academy verzorgde ten behoeve van een grootbank een actualiteitencollege over zorgplicht. Frank 't Hart sprak over kredietverlening en nudging en Jan Tjeenk (De Brauw) over de zorgplicht jegens zakelijke klanten. Enkele sheets uit de presentatie kunt u hier bekijken. Juni 2019

ArtZuid
De Biënnale van ArtZuid is weer begonnen. ArtZuid biedt een interessante wandeling langs allerlei interessante en bijzondere kunstwerken. Een link naar de website vindt u hier. Mei 2019.

Zorgplicht & Nudging
Frank 't Hart gaf aan de Radboud Universiteit Nijmegen college over 'zorgplicht en nudging'. Het gebruikmaken van de sturende werking van informatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de zorgplicht. Enkele sheets uit deze presentatie vindt u hier. Mei 2019

Reputatietoets
In de Financiële Telegraaf staat een interview met Frank 't Hart over de reputatietoets die DNB met ingang van 1 juli aanstaande zal uitvoeren bij het afgeven van vvgb's. Het interview leest u hier. Mei 2019

Sustainable finance
Hart Academy heeft aan de Amsterdam Law & Finance Association een (Engelstalige) presentatie gegeven over sustainable finance onder de titel 'Money to improve the world'. Naast een schets van de achtergrond en context werd ingegaan op de komende (Europese) regelgeving, in het bijzonder op het gebied van beleggen (pensioenfondsen en asset managers). April 2019

Overkreditering
Frank 't Hart heeft in de JOR een annotatie geschreven over de zorgplicht van een hypotheekaanbieder om overkreditering te voorkomen. In deze zaak ging het onder andere om de vraag of het verstrekken van onjuiste inkomensgegevens voor rekening van de aanbieder dan wel voor rekening van de consument diende te komen. De annotatie leest u hier. April 2019

Zorgplicht execution-only
E
en consument die weigert of nalaat volledige gegevens te verstrekken om een aanbieder in de gelegenheid te stellen een passendheidstoets te verrichten, kan zich daarover niet beklagen. Het arrest van het Hof Amsterdam over deze zaak is door Frank 't Hart geannoteerd in de JOR. De annotatie leest u hier. April 2019

Enquêteverzoek vermogensbeheerder
In de JOR is een annotatie verschenen bij een uitspraak van de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft het enquêteverzoek dat tegen de vermogensbeheerder was ingediend, afgewezen. Suzanna Rijpkema en Frank 't Hart traden op voor deze vermogensbeheerder. De uitspraak met annotatie leest u hier. Februari 2019

Zorgplicht plaatsingsagent
In de JOR is een annotatie verschenen bij een uitspraak van de Commissie van Beroep van het KiFiD. De Commissie van Beroep gaf een principieel oordeel over de omvang van de zorgplicht die op een plaatsingsagent rust. Suzanna Rijpkema en Frank 't Hart traden op voor de plaatsingsagent. De uitspraak met annotatie leest u hier. Februari 2019

Onafhankelijk advies
Frank 't Hart over onafhankelijk advies op www.fondsnieuws.nl. Januari 2019

UvA Academie Bank en Verzekeringen
UvA Academie Bank en Verzekeringen: Frank 't Hart heeft voor de PE Financieel recht (post doctoraal onderwijs) college gegeven over actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorgplicht. Aandacht is besteed aan nazorg, nudging en recente jurisprudentie. Januari 2019

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
KiFiD overzichten 1e halfjaar 2019
augustus 2019 | archief