NIEUWS EN PUBLICATIES

De beheerder als poortwachter april 2022

De AFM heeft recent een boete van € 2 miljoen aan Robeco opgelegd wegens overtreding van de Wwft. Welke lessen kunnen uit dit boetebesluit van de AFM worden getrokken? Daira Cervera Garcia schreef hierover een bijdrage in Investment Officer.

Medewerkingsplicht cliënten (Wwft) april 2022

Van cliënten mag medewerking worden verlangd bij de naleving van de Wwft. Lees hier de annotatie van Frank ’t Hart hierover.

Kopietje paspoort maart 2022

De Geschillencommissie van het Kifid heeft onlangs een belangwekkende uitspraak gedaan voor de dagelijkse praktijk van financiële ondernemingen. Financiële ondernemingen mogen niet langer een onbewerkt ‘kopietje paspoort’ van een cliënt vastleggen en bewaren. Lees hier de column hierover van Casper Westerink op Investment Officer.

Finfluencers & gebakken bananen februari 2022

In het zojuist verschenen Tijdschrift voor Financieel Recht is aandacht besteed aan het fenomeen van finfluencers en de wijze waarop finfluencers wel en niet-gereguleerd zijn. Van de miljonairsclub tot Beursgorilla Jacko; ze komen allemaal aan bod. U leest het artikel van Frank 't Hart hier.

Nieuwe marketingregels voor fondsen februari 2022

Per 4 februari jl. moet reclamemateriaal voor beleggingsfondsen voldoen aan nieuwe marketingregels. Laura Stortelder schreef hierover een bijdrage voor Fondsnieuws.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
Kifid overzicht 2e helft 2021
januari 2022 | archief
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow
Laura Stortelder in de Pensioen Talkshow