Nieuwsarchief 2019

FTM - Cryptowet december 2019

Follow The Money heeft een kritisch artikel gepubliceerd over het wetsvoorstel ter implementatie van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn. FTM verwijst in dit artikel naar een advies van Hart advocaten. U kunt de kritische beschouwing hier lezen.

AFM Product governance december 2019

De AFM heeft deze maand een rapport gepubliceerd over de naleving van MiFID II. In een interview met Fondsnieuws.nl gaat Frank 't Hart in op de bevindingen van de AFM ten aanzien van product governance. Het interview leest u hier.

Nieuwe medewerkers november 2019

Hart advocaten heeft vier nieuwe medewerkers verwelkomd die wij graag kort willen introduceren. Otto Klaassen is met ingang van 1 november 2019 in dienst getreden als advocaat financieel recht. Hij was eerder werkzaam bij Norton Rose Fulbright en heeft daarna als Legal director Corporate & Compliance bij een beursgenoteerde onderneming gewerkt. Els Deerenberg is met ingang van 7 oktober 2019 als know how manager in dienst getreden. Zij heeft een ruime expertise op het gebied van financieel recht en heeft onder andere als senior legal counsel bij een bekende bank, diverse financiële ondernemingen en advocatenkantoren gewerkt. Emma-Jo Scheepers en Casper Westerink zijn per november 2019 bij ons werkzaam als paralegal. Emma-Jo studeert op dit moment International Business Law aan de Universiteit Leiden en zal volgend jaar beginnen aan haar master Financieel Recht. Casper volgt de master Commerciële Rechtspraktijk aan de UvA.

Wwft seminar oktober 2019

Laura Stortelder heeft een Wwft-presentatie gegeven bij de Vereniging voor Vermogensbeheerder & Adviseurs (VV&A). De presentatie bestond uit casussen aan de hand waarvan guidance voor de praktijk werd gegeven. Hart advocaten verzorgt voor financiële instellingen interne Wwft en Sw opleidingen. Enkele sheets uit de presentatie vindt u hier.

Verboden legaliteit september 2019

Rechtsstatelijke beginselen staan op het spel indien financiële ondernemingen legale activiteiten de facto dienen te bestrijden. Frank ’t Hart schreef in het Tijdschrift voor Financieel Recht een opiniërende bijdrage over de fiscale integriteitsrisico’s die financiële ondernemingen dienen te beheersen.

Nieuw Hollandsche Wind september 2019

De rechtbank Den Haag heeft in een op 11 september jl. gewezen vonnis bepaald dat Knab geen schadevergoeding verschuldigd is jegens de curator van Nieuw Hollandsche Wind. Hart advocaten stond Knab bij. Het FD bracht bijgaand artikel uit naar aanleiding van dit vonnis.

Over opsporen en klikken september 2019

In het deze maand verschenen Handboek Beleggingsondernemingen is een bijdrage van Frank 't Hart opgenomen. De in juli 2016 in werking getreden Marktmisbruikverordening heeft een nieuw klikplichtregime in het leven geroepen dat mede bestaat uit een preventie,- monitoring- en opsporingsplicht. Een kritische kanttekening is dat het de toezichthouder zou sieren om (meer) verantwoording af te leggen over de resultaten die behaald zijn met dit (nieuwe) regime.

Informatieplicht adviseur juni 2019

Het hof Arnhem-Leeuwarden kwam in een belangwekkend arrest tot het oordeel dat op een adviseur geen verderstrekkende informatieplicht rust dan op een aanbieder. In de JOR verscheen de annotatie van Frank 't Hart bij dit arrest. In zijn annotatie gaat 't Hart ook in op de plicht van een adviseur om zijn advies zo nodig te onderbouwen (voor een goed begrip van zijn klant).

FD over zorgplicht juni 2019

Het Financieel Dagblad berichtte op 28 juni over een zaak die is aangespannen tegen Knab. Hart advocaten trad op voor Knab. Aan Knab wordt verweten - kort gezegd - dat deze haar zorgplicht jegens crediteuren tegen een rekeninghouder bij een andere bank, heeft geschonden. Hierdoor was het mogelijk - aldus de curator die de zaak heeft aangespannen - dat gelden van obligatiehouders in Nieuwe Hollandsche Wind aan het verhaal zijn onttrokken. Nieuwe Hollandsche Wind hield een betaalrekening aan bij een andere bank en boekte de aldaar aangehouden gelden over naar Knab. U kunt het artikel hier lezen.

Kredietverlening en nudging juni 2019

Hart Academy verzorgde ten behoeve van een grootbank een actualiteitencollege over zorgplicht. Frank 't Hart sprak over kredietverlening en nudging en Jan Tjeenk (De Brauw) over de zorgplicht jegens zakelijke klanten. Enkele sheets uit de presentatie kunt u hier bekijken.

ArtZuid mei 2019

De Biënnale van ArtZuid is weer begonnen. ArtZuid biedt een interessante wandeling langs allerlei interessante en bijzondere kunstwerken. Een link naar de website vindt u hier.

Zorgplicht & Nudging mei 2019

Frank 't Hart gaf aan de Radboud Universiteit Nijmegen college over 'zorgplicht en nudging'. Het gebruikmaken van de sturende werking van informatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de zorgplicht. Enkele sheets uit deze presentatie vindt u hier.

Reputatietoets mei 2019

In de Financiële Telegraaf staat een interview met Frank 't Hart over de reputatietoets die DNB met ingang van 1 juli aanstaande zal uitvoeren bij het afgeven van vvgb's. Het interview leest u hier.

Sustainable finance april 2019

Hart Academy heeft aan de Amsterdam Law & Finance Association een (Engelstalige) presentatie gegeven over sustainable finance onder de titel 'Money to improve the world'. Naast een schets van de achtergrond en context werd ingegaan op de komende (Europese) regelgeving, in het bijzonder op het gebied van beleggen (pensioenfondsen en asset managers).

Overkreditering april 2019

Frank 't Hart heeft in de JOR een annotatie geschreven over de zorgplicht van een hypotheekaanbieder om overkreditering te voorkomen. In deze zaak ging het onder andere om de vraag of het verstrekken van onjuiste inkomensgegevens voor rekening van de aanbieder dan wel voor rekening van de consument diende te komen. De annotatie leest u hier.

Zorgplicht execution-only april 2019

Een consument die weigert of nalaat volledige gegevens te verstrekken om een aanbieder in de gelegenheid te stellen een passendheidstoets te verrichten, kan zich daarover niet beklagen. Het arrest van het Hof Amsterdam over deze zaak is door Frank 't Hart geannoteerd in de JOR. De annotatie leest u hier.

Zorgplicht plaatsingsagent februari 2019

In de JOR is een annotatie verschenen bij een uitspraak van de Commissie van Beroep van het KiFiD. De Commissie van Beroep gaf een principieel oordeel over de omvang van de zorgplicht die op een plaatsingsagent rust. Suzanna Rijpkema en Frank 't Hart traden op voor de plaatsingsagent.

Onafhankelijk advies januari 2019

Frank 't Hart over onafhankelijk advies op www.fondsnieuws.nl

UvA Academie Bank en Verzekeringen januari 2019

UvA Academie Bank en Verzekeringen: Frank 't Hart heeft voor de PE Financieel recht (post doctoraal onderwijs) college gegeven over actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorgplicht. Aandacht is besteed aan nazorg, nudging en recente jurisprudentie.