Financieel recht voor financials

Nieuwsarchief

juni 2019

mei 2019

april 2019

februari 2019

januari 2019

NIEUWS EN PUBLICATIES

Verboden legaliteit september 2019

Rechtsstatelijke beginselen staan op het spel indien financiële ondernemingen legale activiteiten de facto dienen te bestrijden. Frank ’t Hart schreef in het Tijdschrift voor Financieel Recht een opiniërende bijdrage over de fiscale integriteitsrisico’s die financiële ondernemingen dienen te beheersen.

Nieuw Hollandsche Wind september 2019

De rechtbank Den Haag heeft in een op 11 september jl. gewezen vonnis bepaald dat Knab geen schadevergoeding verschuldigd is jegens de curator van Nieuw Hollandsche Wind. Hart advocaten stond Knab bij. Het FD bracht bijgaand artikel uit naar aanleiding van dit vonnis.

Over opsporen en klikken september 2019

In het deze maand verschenen Handboek Beleggingsondernemingen is een bijdrage van Frank 't Hart opgenomen. De in juli 2016 in werking getreden Marktmisbruikverordening heeft een nieuw klikplichtregime in het leven geroepen dat mede bestaat uit een preventie,- monitoring- en opsporingsplicht. Een kritische kanttekening is dat het de toezichthouder zou sieren om (meer) verantwoording af te leggen over de resultaten die behaald zijn met dit (nieuwe) regime.

Informatieplicht adviseur juni 2019

Het hof Arnhem-Leeuwarden kwam in een belangwekkend arrest tot het oordeel dat op een adviseur geen verderstrekkende informatieplicht rust dan op een aanbieder. In de JOR verscheen de annotatie van Frank 't Hart bij dit arrest. In zijn annotatie gaat 't Hart ook in op de plicht van een adviseur om zijn advies zo nodig te onderbouwen (voor een goed begrip van zijn klant).

FD over zorgplicht juni 2019

Het Financieel Dagblad berichtte op 28 juni over een zaak die is aangespannen tegen Knab. Hart advocaten trad op voor Knab. Aan Knab wordt verweten - kort gezegd - dat deze haar zorgplicht jegens crediteuren tegen een rekeninghouder bij een andere bank, heeft geschonden. Hierdoor was het mogelijk - aldus de curator die de zaak heeft aangespannen - dat gelden van obligatiehouders in Nieuwe Hollandsche Wind aan het verhaal zijn onttrokken. Nieuwe Hollandsche Wind hield een betaalrekening aan bij een andere bank en boekte de aldaar aangehouden gelden over naar Knab. U kunt het artikel hier lezen.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
KiFiD overzichten 1e halfjaar 2019
augustus 2019 | archief