NIEUWS EN PUBLICATIES

Erkende geldmarktfondsen juli 2020

In het FD heeft Frank ‘t Hart een lans gebroken om erkende geldmarktfondsen te registreren zodat voor eenieder duidelijk is of een geldmarktfonds erkend is - in de zin dat sprake van de desbetreffende verordening - of niet. Zie hier het artikel.

Wwft opleidingsplicht juni 2020

De in artikel 35 Wwft neergelegde verplichting om personeel op te leiden, is een terugkerend onderwerp in onderzoeken van zowel DNB als de AFM. Het intensieve toezicht dat op de naleving van deze verplichting wordt gehouden heeft er mede toe geleid dat de impact van deze opleidingsverplichting groter is geworden. Frank 't Hart heeft een annotatie geschreven bij een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarin hij nader ingaat op de achtergrond van deze opleidingsverplichting en de concrete betekenis daarvan voor de praktijk. Van belang daarbij is dat naleving van de opleidingsverplichting niet alleen aantoonbaar is, maar dat ook de inhoud van de opleiding voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Zijn annotatie leest u hier.

De strijd tegen witwassen juni 2020

Van banken en andere financiële ondernemingen wordt steeds meer verlangd ter voorkoming van witwassen. Niet alleen de regelgeving is aangescherpt maar ook is het toezicht op de naleving van de Wwft geïntensiveerd. Voor het nieuwste nummer van Ars Aequi heeft Frank 't Hart een opiniërend artikel geschreven over wat van banken verlangd mag worden in de strijd tegen witwassen. Het gaat daarbij onder andere om de principiële vraag of opsporingstaken de facto aan commerciële bedrijven opgelegd mogen worden. Het artikel richt zich tot banken maar is uiteraard van belang voor iedere financiële onderneming die onder de Wwft valt. De eerste pagina van mijn bijdrage leest u hier.

Sustainable finance mei 2020

Frank 't Hart heeft een postdoctorale opleiding over 'duurzaam beleggen' voor de Academie Bank en Verzekeringen van de UvA gegeven. Sustainable finance is een actueel en belangrijk onderwerp dat een grote impact zal hebben op (ook) de financiële sector. Enkele sheets uit dit college vindt u hier.

Hart advocaten en Legal 500 april 2020

Hart advocaten behoort volgens de Legal 500 - sinds 2013 onafgebroken - tot de top van de Nederlandse advocatuur op het gebied van financieel recht. Wij zijn blij met deze klassering en erkenning. Wij willen onze cliënten en onze medewerkers bedanken want zonder hun steun was dit nooit gelukt. Zie hier de testimonials van onze cliënten.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
Kifid 2e helft 2019
februari 2020 | archief