NIEUWS EN PUBLICATIES

AFM Leidraad Wwft november 2020

De AFM heeft een nieuwe Leidraad Wwft en Sanctiewet gepubliceerd. Casper Westerink schreef een column over de belangrijkste wijzigingen. Deze column leest u hier.

Evaluatie Kifid november 2020

SEO heeft verslag uitgebracht over de 4-jaarlijkse evaluatie van het Kifid. Frank 't Hart is als expert-advocaat geconsulteerd. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen leest u hier.

Actualiteiten zorgplicht oktober 2020

Frank 't Hart heeft voor zowel de UvA als voor de EUR twee postdoctorale colleges verzorgd. Beide colleges gingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorgplicht. Enkele sheets ter illustratie vindt u hier.

Duurzaam beleggen oktober 2020

Vanaf maart 2021 moeten financiële instellingen voldoen aan diverse duurzaamheidsverplichtingen. Laura Stortelder scheef hierover een column op fondsnieuws.nl. Deze column leest u hier.

Evaluatie Kifid juli 2020

In de rubriek Rondom het nieuws van het Tijdschrift voor Financieel Recht geeft Frank 't Hart stevige repliek op de kritiek van SP-kamerlid Alkaya over het functioneren van het Kifid. Kritiek is goed, maar de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het Kifid moeten worden gewaarborgd. Zijn bijdrage leest u hier.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
KiFiD overzichten 1e halfjaar 2020
september 2020 | archief