NIEUWS EN PUBLICATIES

Actualiteiten zorgplicht oktober 2020

Frank 't Hart heeft voor zowel de UvA als voor de EUR twee postdoctorale colleges verzorgd. Beide colleges gingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorgplicht. Enkele sheets ter illustratie vindt u hier.

Duurzaam beleggen oktober 2020

Vanaf maart 2021 moeten financiële instellingen voldoen aan diverse duurzaamheidsverplichtingen. Laura Stortelder scheef hierover een column op fondsnieuws.nl. Deze column leest u hier.

Evaluatie Kifid juli 2020

In de rubriek Rondom het nieuws van het Tijdschrift voor Financieel Recht geeft Frank 't Hart stevige repliek op de kritiek van SP-kamerlid Alkaya over het functioneren van het Kifid. Kritiek is goed, maar de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het Kifid moeten worden gewaarborgd. Zijn bijdrage leest u hier.

Vergunningplicht uitbesteding juli 2020

Het Hof Amsterdam heeft een arrest gewezen waarin de vraag of een uitbestede partij vergunningplichtig was, van belang was voor de aansprakelijkheid van de financiële onderneming die werkzaamheden had uitbesteed. Lees hier de annotatie van Frank ’t Hart.

Erkende geldmarktfondsen juli 2020

In het FD heeft Frank ‘t Hart een lans gebroken om erkende geldmarktfondsen te registreren zodat voor eenieder duidelijk is of een geldmarktfonds erkend is - in de zin dat sprake van de desbetreffende verordening - of niet. Zie hier het artikel.

Hart Academy

Ons kantoor kent een eigen opleidingsinstituut: Hart Academy. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Orde van Advocaten. Hart Academy geeft in-house leergangen en workshops. Iedere opleiding is maatwerk.

play
video
KiFiD overzichten 1e halfjaar 2020
september 2020 | archief