Nieuwsarchief december 2022

Effectiviteit publiekrechtelijke gedragsregels december 2022

Frank ’t Hart doet in zijn bijdrage aan de Lustrumbundel van de Vereniging voor Financieel Recht drie aanbevelingen ter verbetering van de effectiviteit van publiekrechtelijke gedragsregels.

Duiding actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector december 2022

Frank ’t Hart en Christian Wulf hebben op 28 november 2022 tekst en uitleg gegeven over enkele Kifid-uitspraken op het gebied van verzekeren bij de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars.

Zij hebben zes voor de praktijk belangrijke Kifid-uitspraken uit het eerste half jaar van 2022 geselecteerd en nader toegelicht gevolgd door aandachtpunten en tips voor de praktijk. Liefhebbers kunnen hier de presentatie terugkijken via de website van het Verbond van Verzekeraars.